Huisregels

 • Correctiemateriaal is tijdens de les en op ons terrein verboden, het gebruik hiervan thuis keuren wij ook niet goed.
 • Fysiek en verbaal geweld zoals bijvoorbeeld schreeuwen, slaan en naar de grond duwen is niet toegestaan tijdens onze lessen. Gebruik hiervan thuis keuren wij ook niet goed.
 • Graag de mobiele telefoon uit tijdens de lessen, uitzonderingen daar gelaten.
 • De honden zijn op het terrein altijd aangelijnd, tenzij de instructeur anders heeft aangegeven.
 • Mocht de hond per ongeluk zijn ontlasting neerleggen op het terrein, is het de bedoeling dat de eigenaar dit zelf opruimt.
 • Loopse teven of zieke honden kunnen niet meedoen aan de cursussen, uiteraard is de eigenaar gewoon welkom.
 • De deelnemende honden moeten volgens schema ingeënt of getiterd zijn. Hier wordt tijdens de eerste les naar gevraagd, neem dan ook het entingsboekje mee naar de eerste les.
 • Graag 24 uur van te voren afmelden als u niet aanwezig kunt zijn bij een van de lessen.
 • Kinderen en andere familieleden zijn altijd welkom om te komen kijken.
 • Geef de hond twee uur voor de training geen eten. Trainen met een volle maag is niet prettig en ook gevaarlijk voor de hond.
 • Laat de hond goed uit voor de training.
 • Na de les is het verstandig om uw hond lekker te laten slapen, vooral de pups zijn dan versleten.
 • Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.
 • Hondenschool Jans is niet aansprakelijk voor verlies of schade van eigendommen.
 • Iedere cursist is tijdens de lessen verantwoordelijk voor zijn eigen hond.
 • Het cursusgeld dient de eerste les contant betaald te worden. Of een dag voor de les overgemaakt te zijn op de bankrekening (NL61INGB0007638545 Hondenschool Jans onder vermelding van cursus en naam van de hond).
 • U betaalt per cursus, niet voor het aantal lessen. Mocht u drie of meer lessen missen is het aan de instructeur om te beoordelen of u aan het examen kunt deelnemen.
 • U schrijft u in voor een cursus tenzij anders afgesproken. Dat wil zeggen dat gemiste lessen niet kunnen worden ingehaald of terugbetaald.